شب قدر،امام حسین(ع)،استاد میرباقری،استاد ماندگاری
۲۰ فروردین , ۱۳۹۷
شب قدر،امام حسین(ع)،استاد میرباقری،استاد ماندگاری

شب قدر با امام حسین(ع)