شب قدر،زیارت،امام حسین(ع)،استاد میرباقری،استاد ماندگاری