شفا،آیت الله مجتهدی،استاد ماندگاری
۲۵ آبان , ۱۳۹۶
شفا،آیت الله مجتهدی،استاد ماندگاری

چون درد سرت شفا نمودم یاغی شوی و دگر نیایی