شهدا،زنده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۱۰ خرداد , ۱۳۹۷
شهدا،زنده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

زنده بودن شهدا

[…]