شهدا
۲۶ فروردین , ۱۳۹۶

تعدادی هنرپیشه می‌شناسم که…

۲۶ فروردین , ۱۳۹۶

دیگه کلمه بس نداره!!

۲۶ فروردین , ۱۳۹۶

ربوبیت

۶ خرداد , ۱۳۹۶

جغرافیای عاشورا