شهید،دفن،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۲۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
شهید،دفن،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

شهیدی که محل دفنش را گفت

[…]