شهید،محضر خدا،سید حسین آقامیری،استاد ماندگاری
۱۳ خرداد , ۱۳۹۷
شهید،محضر خدا،سید حسین آقامیری،استاد ماندگاری

در جامعه ما این حرف طنزه