شهید،چوپان،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۲۱ اسفند , ۱۳۹۶
شهید،چوپان،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

محل دفنش رو هم گفته

[…]