شهید باکری،مرد،مسئول،سیدحسین آقامیری،استاد ماندگاری
۳۱ تیر , ۱۳۹۷
شهید باکری،مرد،مسئول،سیدحسین آقامیری،استاد ماندگاری

مرد مثلش پیدا نمی شه دیگه

[…]