شیطان،پاداش،دنیا،استاد عابدینی،استاد ماندگاری
۱۷ بهمن , ۱۳۹۶
شیطان،پاداش،دنیا،استاد عابدینی،استاد ماندگاری

خداوند جزای شیطان را هم در دنیا داد