شیعه،مدافع حرم،حضرت زینب(س)،سید حسین آقامیری،استاد ماندگاری
۱۱ مرداد , ۱۳۹۷
شیعه،مدافع حرم،حضرت زینب(س)،سید حسین آقامیری،استاد ماندگاری

شیعه شدن مسیحی به دست مدافع حرم