شیعه،واقعی،استاد حسینی اراکی،استاد ماندگاری
۳۱ تیر , ۱۳۹۷
شیعه،واقعی،استاد حسینی اراکی،استاد ماندگاری

هرکی می خواد شیعه واقعی باشه