صوت
۳۱ فروردین , ۱۳۹۶

آرشیو تاریخی سخنرانی ـ ۱۳۹۵

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

بی پناهی مردم در ادارات

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خلوت با زلیخا در شبکه های اجتماعی

۲۱ فروردین , ۱۳۹۶

خدا،یه نمونه داری به ما نشون بدی