طلب،شهادت،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۹ دی , ۱۳۹۶
طلب،شهادت،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

طلب شهادت از امام رضا(ع)