ظهور
۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

تاخیر در ظهور

۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

احساس حضور

۲۶ مرداد , ۱۳۹۶

اسم و رسم

۱۷ مرداد , ۱۳۹۶

منتظر واقعی