عابد،کودک،خدا،مادر،استاد مؤمنی،استاد ماندگاری
۱۶ اردیبهشت , ۱۳۹۷

قصه کودک و عابد