عاشورا
۱ مهر , ۱۳۹۶
استاد ماندگاری،ماندگاری،حاج آقا ماندگاری،تماس ماندگاری،ماندگاری سمت خدا،محمد مهدی ماندگاری،سخنرانی ماندگاری،زندگی به رنگ شهدا،دوم محرم،کاروان، زینب،کربلا

روز دوم محرم

۱۲ شهریور , ۱۳۹۶

غدیر جهانی

۶ خرداد , ۱۳۹۶

جغرافیای عاشورا

۲۶ فروردین , ۱۳۹۶

می خواهیم زندگی کنیم (۲)