غفلت
۲ مرداد , ۱۳۹۶

طبق روایات ۱۸ سال سن کافیه از غفلت دربیای