غیبت،شراب خواری،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۷ مرداد , ۱۳۹۷
غیبت،شراب خواری،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

فرق بین شراب خواری با غیبت