قدس،نماز جماعت،امام خامنه ای،استاد ماندگاری
۲۳ اسفند , ۱۳۹۶
قدس،نماز جماعت،امام خامنه ای،استاد ماندگاری

در قدس نماز جماعت می خوانید