قرآن،دوری،امام خامنه ایی،استاد ماندگاری
۱ خرداد , ۱۳۹۷
قرآن،دوری،امام خامنه ایی،استاد ماندگاری

از قرآن دور هستند