قرآن،هدایت،استاد قرائتی،استاد ماندگاری
۱۹ اردیبهشت , ۱۳۹۷
قرآن،هدایت،استاد قرائتی،استاد ماندگاری

باید با قرآن هدایت کرد

[…]