مادر،بخشش،گناه،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری
۱۷ اسفند , ۱۳۹۶
مادر،بخشش،گناه،استاد حسینی قمی،استاد ماندگاری

ای کاش مادرش زنده بود