مادر،شهید،زنده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری
۱۰ مرداد , ۱۳۹۷
مادر،شهید،زنده،استاد جوشقانیان،استاد ماندگاری

دیدار مادر با فرزند شهیدش

[…]