مذهبی ها،نماز گزار،بی دین،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری
۱۲ دی , ۱۳۹۶
مذهبی ها،نماز گزار،بی دین،استاد رحیم پور ازغدی،استاد ماندگاری

وای بر مذهبی ها!