مسیر،کمال،استاد عابدینی،استاد ماندگاری
۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷
مسیر،کمال،استاد عابدینی،استاد ماندگاری

مسیر رسیدن به کمال