مقام معظم رهبری
۱۴ مرداد , ۱۳۹۶

دعا در رفع بلا

[…]
۲۱ مرداد , ۱۳۹۶

ترس از خدا و امید به فضل او

[…]