مقام معظم رهبری
۲۱ مرداد , ۱۳۹۶

ترس از خدا و امید به فضل او

[…]
۱۴ مرداد , ۱۳۹۶

دعا در رفع بلا

[…]