منتظر،رضایت،استاد پناهیان،استاد ماندگاری
۱۳ دی , ۱۳۹۶
منتظر،رضایت،استاد پناهیان،استاد ماندگاری

منتظر ظهور نباید به کم راضی باشد

[…]