نماز،غرب،آمریکا،استاد میرباقری،استاد ماندگاری
۱۹ دی , ۱۳۹۶
نماز،غرب،آمریکا،استاد میرباقری،استاد ماندگاری

نماز رو به غرب و آمریکا