نهج البلاغه،بهترین،استاد مهدوی ارفع،استاد ماندگاری