نگاه،امام علی(ع)،استاد انصاریان،استاد ماندگاری
۲۹ آبان , ۱۳۹۶
نگاه،امام علی(ع)،استاد انصاریان،استاد ماندگاری

نگاه به چهره امیرالمؤمنین(ع)