چادر،یهودی،مسلمان،استاد مومنی،استاد ماندگاری
۲۴ بهمن , ۱۳۹۶
چادر،یهودی،مسلمان،استاد مومنی،استاد ماندگاری

چادری که یهودی را مسلمان کرد