گناه،چشم خدا،افتادن،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری
۱۹ خرداد , ۱۳۹۷
گناه،چشم خدا،افتادن،استاد فاطمی نیا،استاد ماندگاری

از کجا بدونم از چشم خدا افتادم؟